Stram op - muskeltræning m. redskaber

Stram op/ muskeltræning m. redskaber

Træner til og med april


Holdbeskrivelse på vej
Aflysning af træning vil blive meddelt af træneren direkte til medlemmerne. Der trænes ikke i skolernes ferier, medmindre anden besked gives på holdene.


For gymnaster der deltager i lokalopvisningen, må forventes udgifter til køb af opvisningstøj. Dog max 350 kr.