TeamGym 7-14 år spring-rytme drenge og piger max 30 gymnaster

TeamGym 7-14 år er et spring/rytmehold med mulighed for at blive udtaget til konkurrence og stævner. Der vil både være mulighed for at konkurrere, men man kan også bare gå til gymnastik og have det sjovt. Da TeamGym er en fast konstellation, er der kun plads til 12 på et konkurrencehold. Derfor er det træneren der udtager og bestemmer hvem der kan deltage. Dette er et nyt koncept så vi må se tiden an i forhold til hvordan holdet bygges op over tid. De helt små konkurrere ikke, men har mulighed for at deltage i stævner, som er mere opvisningspræget. De rigtige konkurrencer starter primært fra 10-årsalderen, men for at få mulighed for at bygge et konkurrencehold op, starter man med at træne allerede fra 7 år. Hvis interessen er stor for konkurrencedelen, vil der kunne være mulighed for, at det er forskellige gymnaster, som deltager til de forskellige stævner. 


For dem der vil deltage i stævner må man regne med merudgifter til dragter og rejseomkostninger. Så snart vi ved mere og deltagelse, får man besked.


Vi har grundet instruktørmangel måtte slå to hold sammen. Derfor vil der være gymnaster fra 7-14 år på holdet. Vi vil bestræbe os på at dele dem og evt. forlænge træninssessioner for de ældste, hvis muligt.


Der være en deltagerbegrænsning på 40 gymnaster